Sundhedshuset, Lemvig

Visualisering af sundhedshuset i Lemvig

For Lemvig Kommune opføres nyt sundhedshus i tilknytning til det tidligere Lemvig Sygehus. Bygningen kommer bl.a. til at udgøre…

Nørre Nissum Musik og Kulturhus

Visualisering af Nørre Nissum Musik og Kulturhus

I 2020 udbød VIA University renoveringen af Nørre Nissum Seminarium i en arkitektkonkurrence, som Vilsbøll&Poulsen vandt…

Staby Efterskole Padel hal

Billede af Staby Efterskole padel hal

For Staby Efterskole er opført ny padelhal på 1.000m² samt 55m² forbindelsesgang. I hallen er opført 3 dobbelt padelbaner…

Museet for religiøs Kunst, Lemvig

Billede af Museet for religiøs kunst i Lemvig fra vandet

På en af Lemvigs smukkest beliggende grunde ved Limfjorden har Vilsbøll og Poulsen stået foridé, arkitektur og byggeri i 2 etaper…

ORKESTERSAL HOLSTEBRO MUSIKSKOLE

Billede af ORKESTERSAL HOLSTEBRO MUSIKSKOLE

Byggeriet blev opført i tilknytning til Holstebro Musikskole.
Selve projektets arkitektoniske hovedidé tager udgangspunkt i at bygningen står som et skarpt skåret volumen, hvor bl.a. linjerne i facaden giver indtrykket af en bygning, der rejser sig op af landskabet – næsten som en klippe.

BØRNE- & FAMILIECENTER

BØRNE- & FAMILIECENTER visualisering

Ombygning af eksisterende bygningsmasse – tidligere handelsskole i Lemvig samt ny etage på eksisterende bygning.

GREDSTEDBRO FRIPLEJEHJEM

I samarbejde med AN Bygningsrådgivning ApS, Lemvig udarbejder Vilsbøll og Poulsen MAA A/S forslag til nyt friplejehjem i Gredstedbro.
Facaden renoveres, og der etableres ny niveaufri adgang.

SNEDSTED SKOLE

SNEDSTED SKOLE visualisering

Vilsbøll & Poulsen har gennem tid forestået flere om- og tilbygninger for Snedsted Skole.

CENTER FOR SOCIALE TILBUD

CENTER FOR SOCIALE TILBUD bygning

Ombygning af den tidligere handelsskole. Bygningen rummer personalekontorer, møderum og centrale faciliteter.