LEMVIG PROVSTI PROVSTIKONTOR

Billede af et vindue på Lemvig Provstikontor

I forbindelse med eksisterende provstibolig i Bøvling bygges nyt provstikontor på 120 m2 til eksisterende konfirmandstue samt med visuel til præsteboligen.

KONFIRMANDSTUE I NEES

Arkitekttegning af Konfirmandstue i Nees

Konfirmandstuen med tilhørende toilet og garagebygning er tilpasset præstegården, så den ligner noget oprindeligt.

VELFÆRDSBYGNING I GUDUM

Arkitekttegning af Velfærdsbygning i Gudum

Velfærdsbygningen i Gudum ligger op af den gamle præstegård tilpasset omgivelserne. Bygningen er alligevel noget i sig selv – den er enkel og udført i teglsten.

VELFÆRDSBYGNING I FABJERG

Den eksisterende bygning skal bygges om.

Der skal etablers graverkontor med faciliteter og handicaptoilet.

MENIGHEDSHUS I NR. NISSUM

Billede af menighedshus i Nr. Nissum

Den ene ydervæg er udformet med et væld af små vinduer, som giver et smukt lys udefra, når bygningen er i brug om aftenen.

Indefra virker alle disse små vinduer som små dekorationer, hvor det er som om, man kigger på et billede udenfor.

Graver & Kapelbygning i Herrup

Billede af Kapelbygningen i Herrup

Helt specielt i kapelbygningen er det indvendige lys ved den ene endevæg, som er udformet som et kors. Udover at give rummet en form for højtidlige stemning, mødes man samtidig af noget menneskeligt og varmt – en meget fin stemning i en kapelbygning.

HOVE KIRKE

Der opføres ny værksteds- og redskabsbygning i tilknytning til Hove Kirke.

LEMVIG KIRKE KIRKECENTER

Eksisterende lokaler indrettes til nyt kirkecenter. Der etableres nyt køkken og facilitetsrum, samt kontorer og forsamlingslokale.
Facaden renoveres, og der etableres ny niveaufri adgang.

SEVEL KIRKE

Sevel Kirke renoveres med bla. flytning af herskabsstole og prædikestol, samt renovering af kirkebænke med nye hynder m.v.